Lær at leve et godt liv med angst

Det bliver desværre mere og mere normalt at lide af angst i Danmark. Stigningen af angstdiagnoser kan skyldes mange ting, heriblandt pæstationspres, øget fokus på individet, mange skift mellem sociale arenaer eller det faktum, at det er blevet en mulighed at leve et liv med minimal menneskelig kontakt. Samtidig skyldes stigningen af diagnoserne nok en større villighed til at tale om angst, og til at søge hjælp, hvis man er ramt af det.

Hvis du er en af de mange danskere, der lider af angst, er der her nogle råd til, hvad du kan gøre for at få det bedre. Du kan også få hjælp gennem en angst app.

Tal om det, der er svært

Nogle gange er det hårdeste ved at være psykisk syg ikke så meget sygdommen i sig selv. Det hårdeste er den skam og stigma, man kan opleve omkring ens psykiske sygdom. Derfor er det rigtigt vigtigt at tale med nogen om angsten. Mange angstlidende forventer at blive mødt med fordømmelse eller negligering, når de skal åbne op om deres lidelse. Men det meste af tiden oplever de at blive mødt med omsorg og forståelse. Denne omsorg og forståelse kan lette meget af skammen ved at lide af angst.

Det kan også være en stor hjælp at tale med andre, der har de samme udfordringer som dig. Det kan man for eksempel gøre gennem gruppeterapi, eller gennem en angst app. I mødet med andre, der er i samme båd, får mange en oplevelse af, at de ikke er alene i verden med deres problem. I dag er det meget let at møde andre, der også lider af angst. Man kan gå på nettet eller bruge en angst app.

Udsæt dig for det, der gør dig ængstelig

Selvom det måske er det sidste i verden, man har lyst til, kan det være en god idé bevidst at lade sig eksponere for de ting, der trigger angsten. Hvis du for eksempel har social angst, kan du med vilje gå ned i et supermarked mens der er myldretid.

Eksponering over for angstens objekt kan hjælpe mange til at blive mindre bange. Man får en oplevelse af, at det man var så bange for, måske ikke var så slemt alligevel. Her er det selvfølgeligt vigtigt at lade sig eksponere med små skridt. Man skal ikke kaste sig hovedkulds ud i det, man er aller mest bange for. Hvis man gør det, risikerer man at blive overvældet af angsten og at få en rigtigt dårlig oplevelse, som kan gøre angsten værre.

I stedet skal man tage små skridt. Start derfor med at lade dig eksponere for noget, du føler er overkommeligt for dig. Du kan tage ting med der gør dig tryg, for eksempel en god ven eller et familiemedlem. Du kan også notere dine fremskridt i en angst app.

Få proffesionel hjælp

Det er ikke alting, man kan klare selv, og derfor er det en god idé at søge professionel hjælp, for eksempel ved en terapeut eller gennem en angst app. Her kan man få evidensbaseret støtte og vejledning til at få det bedre.